Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (International Institute for Marketing, Communication and Entrepreneurship) byl založen v roce 1994 v Brně za pomoci The Hague Polytechnic (Haagse Hogeschool), která vychovává odborníky pro veřejnou správu.

IIMCE je samostatnou, soukromou a nezávislou institucí, která využívá zkušeností a znalostí jak pedagogů a studentů brněnských univerzit, tak i odborníků z praxe. Zaměřuje se na výzkumnou, poradenskou a vzdělávací činnost.

Spolupracuje především se subjekty, které mají zájem zlepšovat svoje služby a produkty a budovat dlouhodobý vztah se svými zákazníky. Vedle hospodářských organizací se věnuje také sféře správy a samosprávy měst a obcí.

Speciální pozornost věnuje problematice komunikace veřejné správy s občany v zemích Evropské unie i ve východní Evropě. V tomto směru inicioval vznik mezinárodního projektu Komunikující město.

V současné době je většina aktivit IIMCE soustředěna na následující témata:
• Vztah občan a veřejná správa
Image, identita, vnitřní kultura
Jak nejlépe prezentovat dobrou práci úřadu
Jak zapojit občany do rozhodování o důležitých otázkách
Dobré příklady komunikace s veřejností a zahraniční zkušenosti
Tvorba komunikační strategie a komunikačního manuálu
• Marketing měst a obcí
• Cestovní ruch
• Strategie rozvoje
• Evropská unie - informační kampaň
• Muzeum jako integrační prvek