Můžeme vám poskytnout služby v těchto okruzích:

• Kdo je a kdo by mohl být vaším zákazníkem?
(analýza a segmentace trhu, výběr a charakteristika cílové skupiny, testování cílové skupiny, průzkum trhu)

• Jak zákazník vnímá váš produkt?
(image produktu, testování produktu, průzkum zákazníků a distributorů)

• Jak zákazník vnímá vaši firmu (značku)?
(image firmy (značka), analýza konkurence)

• Jak nejlépe oslovit zákazníka?
(příprava komunikační strategie a testování médií, kontaktní management, kompletní zajištění public relations, materiály (tiskové zprávy) pro novináře, informační zpravodajství, články pro vybrané časopisy, příprava a realizace tiskových konferencí, moderování, odborné semináře a konference, zvláštní příležitosti, výroční zpráva, bulletiny, firemní noviny, podpora prodeje, organizování soutěží, prezentace na výstavách, testování vzorků (sampling), testování vybrané reklamní strategie, testování účinnosti reklamní kampaně (reklamy)

• Motivace zaměstnanců
(human relations, sociální komunikace, podniková kultura, human resources

• Prezentace na výstavách a veletrzích
(průzkum a oslovení návštěvníků veletrhů, průzkum a oslovení vystavovatelů na veletrzích, testování atraktivity expozice, testování nového nebo nabízeného produktu, image firmy, značka a produkty, doprovodné programy a prezentace (před, v průběhu a po veletrhu), zajištění kulturních programů, tiskové konference a příprava tiskových zpráv, další aktivity public relations, charakteristika veletrhu s ohledem na strukturu odvětví, které prezentuje


• Zpracujeme pro Vás veškeré tiskoviny, www stránky, kompletní Corporate Identity či pouze logo. Vše ve spolupráci s vynikajícími grafiky.

• Jsem připraveni podílet se na plánování a realizaci vašich komunikačních kampaní a zajistit Vám, díky vhodnému nákupu médií, ten nejlepší komunikační efekt.

• Rádi poskytneme různé služby z oblasti signmakingu (např. orientační systémy, světelnou reklamu, apod.)

• Dále jsem schopni zajistit spotřebitelské soutěže s působností po celé ČR (tvůrčí i managerskou přípravu akce, výběr a nákup dárků, tisk a výrobu POS materiálů, kompletní propagaci akce v médiích, organizační služby, jako např. infolinka, direct mail (děkovný dopis), komunikace pomocí SMS zpráv a další.

• Umíme také realizovat věrnostní programy. Tyto dlouhodobé aktivity mohou být zaměřené jak na samotné spotřebitele tak na prodejce. Motivační programy jsou významné komunikační médium, které pomáhá firmám budovat skutečný vztah se svými klíčovými skupinami. Tento dobrý vztah se potom stává neocenitelnou konkurenční výhodou a pomáhá řešit případné krizové situace.